Kunske novčanice i kovanice uskoro odlaze u povijest. Nakon trideset godina optjecaja kune kao službene valute, euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj u 2023. Ulaskom u Eurozonu domaće gospodarstvo ostvarit će brojne koristi. Primjerice, nestat će valutni rizik u eurima kojemu je dosad bila izložena većina građana koja ima kredit u toj valuti. Bit će olakšano i međunarodno poslovanje na području EU jer neće biti potrebe za zamjenom kuna u eure i obrnuto, a  taj bi događaj mogao potaknuti i brže investiranje u domaće gospodarstvo. U nastavku vam donosimo što biste sve trebali znati o ovoj promjeni prije nego li Hrvatska službeno uđe u Eurozonu. Informirajte se na vrijeme kako biste se navikli na ovu promjenu, tj. proces konverzije eura bez poteškoća.

Konverzija kune u euro

U postupku konverzije, odnosno prilikom zamjene kune u euro, sav gotov novac, cijene i ostali iznosi iskazani u kunama preračunavat će se u eure prema unaprijed definiranom fiksnom tečaju konverzije. Prilikom preračunavanja iznosa, fiksni tečaj mora biti iskazan u punom brojčanom iznosu, uključujući svih njegovih pet decimala. Dobiveni iznos zaokružuje se na dvije decimale. Primjena skraćenog oblika fiksnog tečaja konverzije neće biti dopuštena. Tečaj po kojem će se izvršiti konverzija kune u euro bit će definiran otprilike šest mjeseci prije službenog uvođenja eura, odnosno onda kada Vijeće EU odluči da je Hrvatska zadovoljila sve potrebno za uvođenje eura.

Iskazivanje dvostrukih cijena

Zasigurno, jedna od ključnih promjena bit će iskazivanje cijena u kunama i eurima u trgovinama, ugostiteljskim objektima i kod ostalih pružatelja usluga. Ovim alatom Vlada RH želi zaštiti potrošače od potencijalnog neutemeljenog povećanja cijena prilikom konverzije valuta. Dvostruko iskazivanje cijena počet će se primjenjivati trideset dana nakon odluke Vijeća EU o uvođenju eura u Hrvatskoj. Bit će aktualno do dvanaest mjeseci nakon uvođenja eura. Stoga, ako ste poduzetnik u ovom ćete periodu biti dužni iskazati cijene u objema valutama.  

Razdoblje dvojnog optjecaja kune i eura

Razdoblje dvojnog optjecaja, odnosno prijelaznog razdoblja podrazumijeva vremenski period u koje će se u optjecaju istovremeno nalaziti kuna i euro. Ovo će razdoblje trajati ukupno 14 dana od datuma uvođenja eura. Tijekom ovog razdoblja moći ćete plaćati gotovinom u kunama, dok će trgovine i ostala poduzeća ostatak novca morati vraćati u eurima, osim ako navedeno neće moći učiniti zbog praktičnih razloga. Ako ste vlasnik poduzeća, u svojim transakcijama s potrošačima preračunavat ćete kune u eure. Nakon isteka prijelaznog razdoblja euro će ostati jedina službena valuta plaćanja, odnosno zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Postupak zamjene kune za eure

U razdoblju od prvih šest mjeseci od dana uvođenja eura, kune ćete moći zamijeniti besplatno za eure u svim bankama koje posluju na području Hrvatske, poslovnicama Financijske agencije te Hrvatske pošte. U sljedećih šest mjeseci uslugu zamjene kuna u eure pružat će samo banke koje će za pruženu uslugu imati pravo zaračunati naknadu. Nakon dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura više nećete moći zamijeniti valute u poslovnicama banaka, već isključivo u HNB-u, također bez naknade. U HNB-u će zamjena novčanica biti moguća bez vremenskog ograničenja, dok će kovanice biti moguće zamijeniti unutar tri godine od datuma uvođenja eura.

konverzija eura u kune
Izvor: Unsplash

Konverzija depozita i kredita

Na dan uvođenja eura sva vaša kunska sredstva na tekućim, žiroračunima i štednim računima u bankama pretvorit će se iz kuna u eure prema dogovorenom fiksnom tečaju konverzije. S obzirom na to da je u ovom slučaju pretvaranje kuna u eure mnogo jednostavnije, odnosno ne zahtijeva fizičku zamjenu novčanica i kovanog novca, ne primjenjuje se prijelazno razdoblje kao što je to slučaj kod gotovinskog plaćanja. Također, krediti u kunama i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima.

U slučaju da imate kunski kredit, iznos kredita bit će vam preračunan u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Ako imate kredit s fiksnom kamatnom stopom, uvođenjem eura ona se neće mijenjati. U slučaju ugovorenog kredita s promjenjivom kamatnom stopom, ista će biti prema potrebi modificirana u skladu sa zakonom o euru. Vaš se financijski položaj neće smjeti pogoršati. U slučaju nastanka troškova povezanih s eventualnom izmjenom ugovora o kreditu, iste neće snositi klijenti banaka, već same banke.

Avatar

By MDP