Sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj zasniva na tri stupa, od koja su prvi i drugi obvezni, dok je treći dobrovoljan. Iz vaše mjesečne bruto plaće izdvaja se 5 posto mirovinskog doprinosa u obvezni mirovinski fond, točnije na osobni računu fondu. Taj se novac ne troši za isplatu tekućih mirovina, nego je to vaša individualna kapitalizirana štednja, tj. štednja u drugom mirovinskom stupu.

Novac koji uplaćujete u drugi mirovinski stup nalazi se na vašem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. Ukupnom imovinom mirovinskog fonda upravlja mirovinsko društvo, koje novac ulaže na tržištima kapitala s ciljem ostvarivanja prinosa. U Hrvatskoj postoje četiri društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Mirovinski fondovi prikupljeni novac investiraju na financijskim tržištima i ostvaruju dobit koja uvećava mirovinsku štednju na osobnim mirovinskim računima članova fonda. Osiguranik u svakom trenutku zna koliko je uštedio na svom osobnom mirovinskom računu. Isto tako ukoliko je nezadovoljan osiguranik može promijeniti obvezni mirovinski fond.

Postoje ukupno tri kategorije obveznog mirovinskog fonda  – A, B i C, koje se razlikuju prema strategiji i rizičnosti ulaganja.
Izvor: Unsplash

Osnovne razlike kategorija obveznih mirovinskih fondova

Postoje ukupno tri kategorije obveznog mirovinskog fonda  – A, B i C. Kategorije se razlikuju prema strategiji i rizičnosti ulaganja. Također, kategorije fondova imaju i ograničenje za članove, ovisno o tome koliko im je godina preostalo do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu. U praksi bi to značilo da zaposleni građani mogu samostalno birati obvezni mirovinski fond. Dozvoljeno je i prelaziti iz jedne kategorije fonda u drugu, odnosno iz manje u više rizičnu kategoriju ili obrnuto. Proces treba biti u skladu sa zakonskim ograničenjima koja se odnose na preostale godine rada potrebnih za ostvarivanje uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu.

Osnovne razlike kategorija obveznih mirovinskih fondova
Izvor: Unsplash

Obvezni mirovinski fond kategorije A

Fond kategorije A ulaže liberalnije te očekuje više prinose u dugom vremenskom roku. Namijenjen je osiguranicima mlađe životne dobi. Ovu kategoriju fonda možete odabrati ako vam je do odlaska u starosnu mirovinu preostalo najmanje deset godina.

Obvezni mirovinski fond kategorije B

Fond kategorije B ima umjerenu strategiju ulaganja te je namijenjen osiguranicima srednje životne dobi. Biraju da oni kojima je do ispunjenja uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu ostalo pet ili više godina.

Obvezni mirovinski fond kategorije C

Fond kategorije C je najmanje rizičan po ulaganjima te je namijenjen osiguranicima kojima je ostalo manje od pet godina do starosne mirovine.

Između A, B i C kategorije mogu birati isključivo oni osiguranici kojima je do starosne mirovine ostalo deset i više godina. Između fondova kategorije B i C mogu birati osiguranici koji imaju od pet do deset godina do mirovine. Dok osiguranici kojima je ostalo manje od pet godina do starosne mirovine mogu izabrati jedino fond kategorije C, s obzirom na njegovu najmanju rizičnost ulaganja.

Avatar

By MDP