blockchain
Tehnologija

Može li blockchain poboljšati zdravstveni sustav?

Posljednjih godina naveliko se govori o blockchainu kao budućnosti zdravstvenog sustava jer ima potencijal revolucionirati zdravstvo na način koji efikasnije povezuje pacijente, liječnike, institucije i zakonodavstvo.

Iako je tehnologija već preuzela brojne uobičajene prakse određenih sustava, u onaj zdravstveni se još uvijek nije u potpunosti uvukla. Međutim, čini se da je samo pitanje trenutka kada će tehnologija preuzeti i taj sektor.

Blockchain tehnologija ima potencijal značajno poboljšati zdravstveni sustav. Korištenjem blockchaina moguće je osigurati sigurnost, transparentnost i pouzdanost podataka, što je ključno u zdravstvenom sektoru.

Na primjer, blockchain može pomoći u sigurnom pohranjivanju i dijeljenju medicinskih zapisa, omogućiti precizno praćenje lanca opskrbe lijekovima te poboljšati upravljanje identitetom pacijenata i pristup njihovim podacima. To može dovesti do smanjenja medicinskih pogrešaka, poboljšanja koordinacije između pružatelja zdravstvenih usluga i povećanja efikasnosti u zdravstvenom sustavu.

blockchain
blockchain

Što je to blockchain?

Blockchain je distribuirani sustav, odnosno baza podataka, koji generira i pohranjuje zapise, a glavna karakteristika blockchaina je ta što se zapisi pohranjuju na računalima korisnika diljem svijeta, a ne samo na središnjem poslužitelju. To znači da će svi uređaji na istom blockchain sustavu generirati identične blokove kada je povezani uređaj uključen u bilo kakvu transakciju. Ako se pristupi podacima jednog računala, kod promjena, podjela ili bilo kakvog načina manipulacije istima, generira se blok koji lokalno bilježi te informacije na svakom uređaju. Na ovaj način, promjene podataka se lako mogu identificirati.

Bitno je istaknuti i „hashiranje“, odnosno svojevrsni digitalni potpis koji svakom bloku daje jedinstveni identifikator koji se mijenja na temelju njegovog sadržaja. Ako se podaci bloka promijene, promijenio bi se i njegov hash, stoga bi pokušaj promjene podataka jednog bloka odmah uzrokovao da sljedeći blok identificira promjenu hash-a. Iz tog razloga povezani blokovi oblikuju pouzdan lanac koji blockchain čini gotovo nemogućim za oponašanje, manipulaciju ili lažiranje podataka.

Prijavite se na newsletter

Blockchain = budućnost medicine?

Budući da je vrlo siguran, blockchain se može primijeniti u medicini na razne načine, a u kombinaciji s kumulativnom prirodom podataka i inovacija, tehnologije koje osiguravaju budućnost mogu se dodatno primijeniti kako bi se potaknuli rast i inovacija.

Autorica Melanie Swan u knjizi „Blockchain, Blueprint for New Economy“ piše o tri stupnja prihvaćanja tehnologije blockchaina. Prema njezinom mišljenju, trenutačno se nalazimo u početnoj fazi koja obuhvaća korištenje internetskih kriptovaluta i svakodnevno izvršavanje transakcija. Swan također govori da smo na pragu prelaska na Blockchain 2.0, što će uključivati upravljanje digitalnim ugovorima, financijskim i državnim zapisima te vlasničkim pravima unutar blockchain baziranih sistema.

No, potencijal primjene blockchain tehnologije seže i dalje jer predviđa se da će Blockchain 3.0 naći primjenu u područjima kao što su medicina, znanost, obrazovanje, intelektualno vlasništvo i lanac distribucije.

Kako primijeniti blockchain tehnologiju u medicini?

DIGITALIZACIJA ZDRAVSTVENIH KARTONA
 
Implementacija blockchain tehnologije u zdravstvenom sektoru nudi ključne prednosti, primarno u upravljanju elektroničkim zdravstvenim zapisima pacijenata. Ova tehnologija omogućava centralizirano pohranjivanje podataka koji su trenutno raspršeni po različitim medicinskim ustanovama ili osiguravateljima, čime se olakšava pristup i dijeljenje informacija. Isto tako, pacijenti bi mogli kontrolirati tko ima pristup njihovim zdravstvenim podacima.

Ovakav sustav bi također smanjio potrebu za nošenjem fizičkih dokumenata sa sobom prilikom posjeta različitim liječnicima, omogućujući pružateljima zdravstvenih usluga jednostavan pristup pacijentovoj medicinskoj povijesti. Kroz veće uključivanje pacijenata u upravljanje njihovim zdravstvenim zapisima, očekuje se i veća angažiranost pacijenata oko vlastitog zdravlja, uz potencijalno smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti kroz integraciju automatskih sustava plaćanja osiguranja putem pametnih ugovora.

PRIMJER: Projekt “MedRec“, razvijen na MIT-u, koristi blockchain tehnologiju za stvaranje decentraliziranog zapisa o medicinskim informacijama, omogućavajući pacijentima kontrolu nad svojim medicinskim podacima i njihovo sigurno dijeljenje među zdravstvenim pružateljima usluga.
BOLJE FUNKCIONIRANJE JAVNOG ZDRAVSTVA
 
Istraživanje Credit Suisse grupacije iz  2016.  pokazalo je kako bi primjena blockchain tehnologije mogla donijeti značajne uštede u bolnicama, farmaceutskoj industriji i osiguranjima. Blockchain omogućuje farmaceutskim kompanijama da koriste anonimizirane i šifrirane podatke za razvoj personaliziranih lijekova, dok bi anonimni pacijentovi podaci mogli služiti za oblikovanje politika javnog zdravstva i bolje raspoređivanje resursa.

Nadalje, centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) istražuje korištenje blockchaina za brzo i sigurno dijeljenje medicinskih podataka između institucija, što bi bilo ključno u kriznim situacijama poput pandemije jer bi uvelike skratilo vrijeme potrebno za ručno obavljanje procesa.

Blockchain može pomoći u stvaranju sigurnih i univerzalnih digitalnih identiteta za pacijente, što olakšava pristup zdravstvenim uslugama i podacima. Estonija je jedan od vodećih primjera u ovom području, gdje se blockchain tehnologija koristi za sigurnu razmjenu zdravstvenih informacija među medicinskim ustanovama kroz e-Health sisteme.
EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 
Uvođenje blockchain tehnologije u medicinsku edukaciju može znatno unaprijediti kako se prate i pohranjuju postignuća studenata, od samog studija pa sve do kontinuiranog profesionalnog razvoja. Tehnologija omogućava digitalno bilježenje svih studenata, uključujući njihova postignuća, kompetencije stečene kroz različita klinička iskustva, konferencije, objavljene članke te efikasnost u liječenju i kirurškim zahvatima.

Ovo bi digitalno arhiviranje omogućilo liječnicima da jednostavno dijele svoje certifikate i kompetencije s potencijalnim poslodavcima ili drugim zainteresiranim stranama, pojednostavljujući izdavanje certifikata i smanjujući potrebu za papirologijom. Takva digitalizacija također bi olakšala mobilnost liječnika, a sjajan primjer implementacije je pilot program Massachusetts Institute of Technology (MIT) iz 2017. unutar kojeg su diplomanti dobili digitalne diplome na svojim pametnim telefonima, olakšavajući im dijeljenje svojih postignuća s potencijalnim poslodavcima i drugim institucijama.
REVOLUCIJA U ISTRAŽIVANJIMA
 
Blockchain tehnologija ima potencijal revolucionirati biomedicinska istraživanja, odnosno omogućujući brzinu i transparentnost te istovremeno eliminirati probleme kao što su krivotvorenje podataka i selektivno izvještavanje. Svi elementi istraživanja, uključujući planove, protokole i potencijalne ishode, mogli bi se sigurno pohraniti na blockchainu, a i u ovom slučaju pametni ugovori omogućili bi strogo praćenje postupaka istraživanja. Isto tako, velika količina podataka na blockchainu mogla bi se koristiti za provođenje dubinskih analiza i poticanje genomske i druge vrste istraživanja – povećavajući tako inovacije u farmaceutskoj industriji i medicinskoj znanosti.

PRIMJER: Platforma “Clinicoin” koristi blockchain za praćenje i upravljanje kliničkim podacima, omogućavajući istraživačima da na siguran način prikupljaju, pohranjuju i dijele podatke o ispitivanjima.
JAVNA NABAVA
 
Implementacija blockchain tehnologije može znatno unaprijediti upravljanje javnom nabavom u zdravstvu, osiguravajući transparentnost, provjerljivost i učinkovitost u nabavi robe i lijekova. Kroz blockchain, detalji poput cijena i povijesti ponuda dobavljača postaju lako dostupni i provjerljivi, dok pametni ugovori koji automatski izvršavaju transakcije na internetu, kada su ispunjeni unaprijed definirani uvjeti, dodatno pojednostavljuju proces.

PRIMJER: Projekt MedRec, razvijen od strane MIT Media Laba i Beth Israel Deaconess Medical Centre, primjer je kako blockchain omogućava pacijentima kontrolu nad pristupom svojim medicinskim podacima poboljšavajući učinkovitost zdravstvenog osiguranja.
KONTROLA KVALITETE I OPSKRBA LIJEKOVIMA
 
Farmaceutske tvrtke već naveliko počinju koristiti blockchain za borbu protiv krivotvorenih lijekova, što je ozbiljan javnozdravstveni problem, posebno u zemljama trećeg svijeta.

Krivotvoreni lijekovi nanose velike financijske gubitke europskoj farmaceutskoj industriji, procijenjene na 10,2 milijarde eura godišnje, i dovode do gubitka otprilike 40. 000 radnih mjesta. Blockchain omogućava praćenje kretanja lijekova kroz lanac opskrbe i provjeru njihove autentičnosti s proizvodima označenim jedinstvenim kodovima. Primjer je pilot projekt koji su pokrenuli IBM, Walmart, KPMG i Merck u suradnji s američkom Upravom za hranu i lijekove (FDA). Cilj projekta bio je istražiti kako blockchain može pomoći u borbi protiv krivotvorenja lijekova i osigurati da pacijenti primaju autentične proizvode.

Sukladno tome, javna baza podataka na blockchainu omogućava provjeru autentičnosti proizvoda. Unatoč ograničenim dokazima koncepta i literaturi o korištenju blockchaina u zdravstvu, već postoje prototipovi poput onog tvrtke Chronicled, Inc., koji koristi NFC sigurnosne zatvarače verificirane blockchainom za borbu protiv krivotvorenja, slično kao i Blockverify s tehnologijom za provjeru autentičnosti.

Izazovi korištenja blockchain tehnologije u medicini

Blockchain u zdravstvu suočava se s izazovima poput nedovoljno razvijene tehnologije, nedostatka dokaza o uspješnosti i ograničenog broja pilot projekata. Problemi poput visokih troškova razvoja i implementacije, pitanja privatnosti i sigurnosti podataka, te tehničke složenosti mogu utjecati na njegovu primjenu.

Postoji i rizik od prekida internetske veze koji bi mogao poremetiti sustave, a iako blockchain nudi mogućnosti za interoperabilnost i sigurnije upravljanje podacima, pitanja poput privatnosti i neovlaštenog pristupa ostaju značajna i zasad neodgovorena. Također, potrebna su centralizirana tijela za upravljanje ključevima i sigurnosnim protokolima, a postoji i potreba za većom edukacijom korisnika o sigurnosti i upravljanju tim istim privatnim ključevima.

Prednosti korištenja blockchain tehnologije u medicini

Primjena blockchain tehnologije u medicini predstavlja revolucionarni pristup koji ima potencijal radikalno transformirati način na koji se upravlja zdravstvenim informacijama, osigurava lanci opskrbe lijekovima i poboljšava pacijentova iskustva. Kroz svoju jedinstvenu sposobnost da osigura podatke, poveća transparentnost i olakša suradnju među ključnim dionicima, blockchain tehnologija nudi rješenja za neke od najpressantnijih izazova u zdravstvenom sektoru. Ova tehnologija ima potencijal ne samo poboljšati kvalitetu i efikasnost zdravstvenih usluga već i revolucionirati način na koji se zdravstveni sustavi nose s podacima i logistikom.

Jedan od ključnih aspekata blockchain tehnologije je njena sposobnost osiguranja podataka. U kontekstu zdravstva, gdje je privatnost i sigurnost pacijentovih informacija od najveće važnosti, blockchain nudi robustno rješenje. Decentralizirana priroda blockchaina znači da se podaci ne pohranjuju na jednom mjestu gdje bi mogli biti laka meta za hakerske napade. Umjesto toga, podaci su distribuirani preko cijele mreže, čineći ih znatno sigurnijima od tradicionalnih centraliziranih sustava.

Transparentnost koju pruža blockchain također igra ključnu ulogu u povećanju povjerenja među pacijentima i pružateljima zdravstvenih usluga. Svaka transakcija ili izmjena podataka zabilježena je na neizbrisiv način, omogućavajući potpunu vidljivost i povijest medicinskih informacija. Ova razina transparentnosti može pomoći u smanjenju medicinskih pogrešaka i poboljšanju kvalitete skrbi za pacijente.

Poboljšanje suradnje među dionicima je još jedan ključni aspekt koji blockchain donosi u zdravstveni sektor. Tehnologija omogućava sigurnu i efikasnu razmjenu podataka između različitih pružatelja zdravstvenih usluga, osiguravajući da svi relevantni akteri imaju pristup potrebnim informacijama za donošenje informiranih odluka o skrbi pacijenata. Ovo može dovesti do bolje koordinacije liječenja i smanjenja redundancije u testiranjima i tretmanima, čime se smanjuju troškovi i povećava efikasnost.

Primjena blockchaina u lancu opskrbe lijekovima obećava rješenje za probleme krivotvorenja, gubitka i zlouporabe lijekova. Kroz transparentnost i mogućnost praćenja svake transakcije ili kretanja lijeka, od proizvodnje do krajnjeg korisnika, blockchain tehnologija pruža sredstva za osiguranje autentičnosti lijekova i efikasnost u distribuciji.

Uzimajući u obzir ove potencijale, jasno je da blockchain tehnologija ima snagu značajno unaprijediti zdravstveni sektor na globalnoj razini. A unatoč postojanju i izazova, kontinuirani razvoj i testiranje blockchain projekata u zdravstvu ukazuje na optimističnu budućnost.

Kako se tehnologija razvija i postaje sve prihvaćenija, očekuje se da će njena primjena u zdravstvenom sektoru donijeti značajne koristi za sve dionike, od pacijenata do pružatelja zdravstvenih usluga, farmaceutskih tvrtki i regulatornih tijela. Konačno, blockchain drži ključ za izgradnju sigurnijeg, transparentnijeg i učinkovitijeg zdravstvenog sustava za buduće generacije.

FOTOGRAFIJE: Unsplash, Pexel, Pinterest

Povezani članci

Najnovije

U galeriji hotela Rixos Premium Dubrovnik 12. srpnja 2024. otvorena je izložba “ZLATNA UVERTIRA” Dorin Zelenika, na kojoj su predstavljeni radovi akril na platnu.

Posljednjih godina svjetska modna scena postaje sve inkluzivnija, sve više uključujući osobe s invaliditetom u modne piste, kampanje i editorijale. Ovaj pomak prema raznolikosti pomaže razbijanju stereotipa i promovira prihvaćanje različitosti unutar industrije ljepote i mode.

IZIPIZI je brend koji je transformirao percepciju o naočalama kao skupom modnom dodatku, nudeći moderne, kvalitetne i elegantno dizajnirane modele po razumnim cijenama. Njihove naočale su popularne diljem svijeta, savršene za svaku priliku od čitanja do sunčanja, uz očuvanje planeta.