planiranje mirovine
Financije

Koji su benefiti dobrovoljne mirovinske štednje?

Dobrovoljnu mirovinsku štednju treba shvatiti kao mogućnost nadogradnje mirovine iz I. i II. mirovinskog stupa koji su obvezni, a koja služi za podizanje životnog standarda u mirovini.

Dobrovoljna mirovinska štednja je zamišljena kao dugoročna štednja zbog čega bi bilo dobro da se o njoj educiraju i da o njoj razmisle mladi ljudi već pri prvom zaposlenju.

Bez obzira na to koliko imate godina, kolika su vam primanja, radite li ili ne, ako znate kako funkcioniraju obvezni mirovinski fondovi Republike Hrvatske, shvatit ćete vrlo brzo da mirovine budućnosti i ne izgledaju pretjerano obećavajuće. Uzmite, stoga, u obzir dobrovoljnu mirovinsku štednju i naučite sve o njoj!

Kako funkcioniraju I. i II. mirovinski stup?

Ova dva stupa pripadaju obveznoj mirovinskoj štednji, automatizirani su i regulirani zakonima RH. Svaki je poslodavac za svakog svog zaposlenika dužan uplaćivati 20% bruto iznosa plaće u obvezne mirovinske fondove.

Na I. mirovinski stup, koji se temelji na međugeneracijskoj solidarnosti,  otpada 15% tog iznosa koji odlazi na mirovine sadašnjih umirovljenika. Na II. mirovinski stup odlazi 5% tog iznosa kojeg mirovinski fondovi investiraju s ciljem ostvarenja prihoda za vašu buduću mirovinu.

Investiranje nije potpuno prepušteno fondovima, već je poprilično strogo regulirano zakonima i kontrolirano od HANFA-e s ciljem zaštite vaše imovine. Rezultat takvog investiranja su relativno mali povrati od investiranja i sporo generiranje dobiti što za posljedicu ima niske mirovine. Zato se doskočilo III. mirovinskom stupu, odnosno dobrovoljnoj mirovinskoj štednji.

Prijavite se na newsletter

Kako funkcionira dobrovoljna mirovinska štednja?

Svatko ponaosob može za sebe ili za svog bližnjeg uplaćivati iznos koji želi u III. mirovinski stup. Također, moguće je da poslodavac za vlastite zaposlenike uplaćuje dobrovoljnu mirovinsku štednju. Mirovinsko društvo, čiji postanete član, upravljat će vašom imovinom, to jest investirati vaš novac na tržištu kapitala s ciljem uvećanja vrijednosti štednje i povećanja vaše mirovine. U konačnici će vam se iz sredstava akumuliranih u dobrovoljnoj mirovinskoj štednji isplaćivati mirovina.

Naravno, važno je istaknuti da investiranje podrazumijeva i rizike koji mogu utjecati na smanjenje vrijednosti vaše imovine. Za dobrovoljnu mirovinsku štednju dozvoljena su slobodnija (rizičnija) ulaganja u odnosu na obvezne fondove,  zbog čega se računa i na višu dobit.  Ona stoga ima najviše smisla ako se u nju uplaćuje dugoročno, jer čak i ako dođe do smanjenja vrijednosti, ostaje vremena za potencijalni oporavak u budućnosti.

Koji su benefiti i posebnosti dobrovoljne mirovinske štednje?

Postoje neke manje poznate činjenice o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji koje je jako dobro znati i koje vam mogu pomoći u odluci je li ovaj model štednje dobar za vas:

DRŽAVI POTICAJIpo završetku svake kalendarske godine država će na vaš osobni račun uplatiti 15% uplaćenih sredstava u toj godini do maksimalno 99, 54 EUR.

BENEFITI ZA POSLODAVCE uplate koje poslodavac uplaćuje za svoje zaposlenike ne smatraju se plaćom do iznosa od 66,37 EUR mjesečno, odnosno 796,44 EUR godišnje, već su porezno priznat izdatak, odnosno rashod poslodavca.

VISINA UPLATEvisinu uplate birate sami, no o njoj ovisi koliko ćete ostvariti državnih poticaja. Da biste ostvarili maksimalan poticaj od 99, 54 EUR, potrebno je u jednoj godini uplatiti 663,61 EUR.

DINAMIKA UPLATEsami birate dinamiku uplate unutar jedne godine. Možete uplaćivati mjesečno, jednokratno ili svakih nekoliko mjeseci. Možete i ne uplaćivati neko vrijeme, ako niste u mogućnosti, ali ćete i dalje biti članovi fonda i vaš će se novac nastaviti ulagati.

VRIJEME ISPLATEiz dobrovoljnog mirovinskog fonda isplate mogu početi s navršenih 55 godina života. Nije potrebno zadovoljiti uvjete za starosnu mirovinu, a možete i dalje biti u radnom odnosu. Naravno, ne morate početi s isplatama s 55 godina već možete nastaviti štedjeti i primati mirovinu iz III. stupa zajedno sa starosnom mirovinom.

DINAMIKA ISPLATEjednokratno vam se može isplatiti maksimalno 30% ušteđenih sredstava, a najkraći period za isplatu je pet godina koji se može se ostvariti kroz mjesečne, tromjesečne, polugodišnje ili godišnje isplate.

POREZIna dobrovoljnu mirovinsku štednju ne plaća se porez niti u fazi štednje niti pri isplati.

NASLJEDNOSTdobrovoljna mirovinska štednja je vaša osobna imovina koja je nasljedna bez obzira na to tko je uplatitelj sredstava.

MIROVINA ZA ČLANOVE OBITELJI I DJECU – moguće je uplaćivati za nekog drugog, primjerice člana obitelji, partnera, a kako nema dobnih ograničenja, moguće je uplaćivati i za djecu.

Proces isplate iz dobrovoljne mirovinske štednje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, pristup sredstvima akumuliranim u dobrovoljnoj mirovinskoj štednji reguliran je specifičnim uvjetima i opcijama koje su dostupne članovima fondova. Ključni aspekti ovog procesa obuhvaćaju uvjete za ostvarivanje prava na isplatu, dostupne metode isplate, te posebne opcije ovisno o ukupnoj vrijednosti akumulirane imovine na računu člana.

Uvjeti za ostvarivanje prava na isplatu
Glavni uvjet za ostvarivanje prava na isplatu mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje je doseg dobne granice od 55 godina. Ovo znači da pravo na isplatu nije nužno vezano uz ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, što omogućava veću fleksibilnost članovima fondova.

Opcije isplate mirovina
Članovi dobrovoljnih mirovinskih fondova imaju na raspolaganju dvije glavne opcije za isplatu akumulirane štednje:

1. Isplata putem dobrovoljnog mirovinskog fonda: Ako je ukupna vrijednost imovine na osobnom računu člana pri ostvarivanju prava na mirovinu manja od 13.272,28 eura, isplata se može provoditi kao privremena, temeljem ugovora o isplati mirovine na period od najmanje pet godina. U ovom slučaju, isplata se vrši u protuvrijednosti određenog broja udjela, prema trenutnoj cijeni udjela na dan isplate. Dodatno, članovi imaju pravo na jednokratnu isplatu do 30% akumuliranih sredstava.

2. Isplata putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje: Za imovinu čija je vrijednost veća od 3.981,69 eura, isplata se može vršiti preko mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje. Ukoliko je imovina na računu manja od navedenog iznosa, prenos sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo nije moguć. U slučajevima kada je vrijednost imovine između 3.981,69 eura i 17.253,97 eura, član može odabrati isplatu cjelokupnog iznosa putem dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Ugovaranje mirovine
Pri odabiru isplate preko mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, članovi sklapaju ugovor o isplati mirovine koji može uključivati različite oblike mirovina, poput doživotne starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, promjenjive mirovine, te druge oblike koje nudi izabrani isplatitelj. Ovim se osigurava fleksibilnost i prilagodba individualnim potrebama i željama članova.

Isplata sredstava iz dobrovoljne mirovinske štednje u Hrvatskoj pruža članovima fondova višestruke opcije, omogućavajući im da izaberu najpogodniju metodu isplate u skladu s vlastitim financijskim planiranjem i potrebama. Ključno je da se članovi upoznaju s dostupnim opcijama i pravilima kako bi mogli donijeti informiranu odluku o svojoj mirovinskoj štednji.

FOTOGRAFIJE: Unsplash, Pexles, Pinterest

Povezani članci

Najnovije

A/B testiranje je metodologija eksperimentiranja koja se koristi u marketingu i web razvoju kako bi se usporedili dvije varijante (A i B) istog elementa kako bi se utvrdilo koja varijanta bolje performira prema određenom cilju, kao što su stopa klikanja ili konverzija.

Freemium business model je strategija u kojoj se osnovna usluga ili proizvod nudi besplatno, ali se naplaćuju dodatne napredne značajke ili funkcionalnosti.

Adidas Originals predstavlja svoju najnoviju kampanju koja nastavlja istraživati kulturno nasljeđe brenda tako što odaje počast zajednicama koje su nosile modele Gazelle, Samba i Handball Spezial.